Translate

Νομικές αγκυλώσεις καθυστερούν την απορρόφηση κονδυλίων


Οι κυριότεροι λόγοι στην αδυναμία της Ελλάδας να απορροφήσει, από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία και τις διάφορες νομικές αγκυλώσεις (χρονοβόρα διάρθρωση και διαπραγματεύσεις, διοικητικοί λόγοι, ρυθμίσεις διακυβέρνησης), σύμφωνα τουλάχιστον με όσα αναφέρονται στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (Αρ.2/2012).

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, σε ανακοίνωσή της, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην Ειδική Έκθεσή του Αρ.2/2012 αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Στην Ελλάδα, η συμφωνία του ταμείου χαρτοφυλακίου υπεγράφη τον Ιούνιο του 2007, πολύ πριν εκδηλωθεί η κρίση του δημόσιου χρέους του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Στις 30 Ιουνίου 2011, μόλις το 0,21% των 250 εκατομμυρίων ευρώ του ταμείου χαρτοφυλακίου είχε όντως καταβληθεί στις ΜμΕ. Οι ελληνικές ΜΜΕ άρχισαν να λαμβάνουν υποστήριξη από το ΕΤΠΑ μόλις από τον Απρίλιο του 2011 και εξής.»

» Δεδομένου ότι η Ελληνική Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) υπέγραψαν τη συμφωνία του ταμείου χαρτοφυλακίου νωρίς, οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών θα μπορούσαν να είχαν δημοσιευθεί απευθείας από τον διαχειριστή του ταμείου χαρτοφυλακίου, εάν το κράτος μέλος δεν είχε καθυστερήσει τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης του ταμείου χαρτοφυλακίου, ιδίως με το να τις εξαρτήσει από διορισμούς στις εμπλεκόμενες διαχειριστικές αρχές και στο συμβούλιο επενδύσεων του ταμείου». 

Όπως επισημαίνει η ΕΣΕΕ, ο ίδιος μάλιστα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο, κατά την παρουσίαση της αναπτυξιακής του πρότασης για την Ελλάδα, έκανε λόγο για την ύπαρξη 4 δισ. ευρώ που θα μπορούσαν άμεσα να διατεθούν για ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμΕ.

Συνολικά, για την ανασυγκρότηση της χώρας μας και ενίσχυση της απασχόλησης τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν προϋπολογίσει να διαθέσουν περί τα 20 δισ. ευρώ την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Οι κυριότεροι λόγοι γι' αυτήν την αποτυχία δεν έχουν να κάνουν παρά με τη γραφειοκρατία και τις διάφορες νομικές αγκυλώσεις (χρονοβόρα διάρθρωση και διαπραγματεύσεις, διοικητικοί λόγοι, ρυθμίσεις διακυβέρνησης).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει σε έκθεσή της πως «οι ελληνικές αρχές εξακολουθούν να μην έχουν θέσει σε ισχύ ορισμένες τροποποιήσεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. οι οποίες θα επιτρέψουν τη συγχρηματοδότηση των κεφαλαίων κίνησης για ΜμΕ».

Η Επιτροπή προσδιορίζει μάλιστα και τους ειδικούς λόγους για τους οποίους οι ελληνικές ΜμΕ δεν κατορθώνουν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση των κοινοτικών ταμείων, όπως:


α) μειωμένη ζήτηση για επενδύσεις,
β) υψηλός κίνδυνος για τη χορήγηση δανείων υπό τις παρούσες συνθήκες και
γ) αδυναμία άντλησης συγχρηματοδότησης από τις τράπεζες.

Ιδιαίτερα, για το ουσιαστικά «πάγωμα» των χορηγήσεων από τις τράπεζες σημειώνεται πως το 2010, το ποσοστό των επιτυχημένων αιτήσεων των ΜμΕ για δάνεια ήταν 59,6% από 87,6% το 2007, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό αναμένεται να είναι ακόμα χαμηλότερο, εκτιμά η ΕΣΕΕ.

Όπως υποστηρίζει η Συνομοσπονδία, «η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου έρχεται να επιβεβαιώσει την ΕΣΕΕ, η οποία από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ξεκάθαρα και με επιχειρήματα πως η έξοδος από την οικονομική κρίση δεν πρόκειται να έρθει με ταμειακού-λογιστικού τύπου μέτρα οριζόντιων περικοπών σε μισθούς και συντάξεις και με την επιβολή ιδιαίτερα υψηλής φορολογίας αλλά με την υιοθέτηση οικονομικών πολιτικών που θα στοχεύουν σε ισορροπημένη και αειφόρο ανάπτυξη και την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά.»

Η ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας, τονίζει η ΕΣΕΕ, «δεν μπορεί να επέλθει ούτε βέβαια να διατηρηθεί με μισθούς πείνας αλλά με περιορισμό της γραφειοκρατίας, ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του κράτους, πλήρη μηχανοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών, εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, δημιουργία ενός απλού και ξεκάθαρου φορολογικού συστήματος και εκμετάλλευση κάθε διαθέσιμου πόρου, εθνικού ή κοινοτικού.»

Πηγή : tovima.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις