Translate

Τεκμήριο τα πατάρια και οι σοφίτες


Σοφίτες, πατάρια και υπόγεια τα οποία νομιμοποιήθηκαν θα μετράνε στα τεκμήρια ως βοηθητικοί χώροι με 40 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτό ορίζεται στο άρθρο 321 του νομοσχεδίου-γίγας του υπουργείου Ανάπτυξης, που κατατέθηκε στη Βουλή και στο οποίο περιλαμβάνεται πληθώρα διάσπαρτων φορολογικών ρυθμίσεων. Παράλληλα, προβλέπεται αναβολή του φόρου υπεραξίας στο Χρηματιστήριο μέχρι το τέλος του έτους.

Στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου προβλέπονται:

1. Τεκμήρια τα πατάρια. Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης των υπογείων, των παταριών και των σοφιτών των οποίων η αλλαγή χρήσης νομιμοποιήθηκε με το ν.4014/2011 ορίζεται σε ποσό ίδιο με αυτό που ισχύει για τους βοηθητικούς χώρους κύριας κατοικίας. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και αντιστοιχεί στο μισό του ποσού της αντικειμενικής δαπάνης που ισχύει για τους κύριους χώρους κύριας κατοικίας.

2. Α΄ κατοικία. Δικαιούχοι απαλλαγής πρώτης κατοικίας είναι, εκτός από τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., και οι πολίτες κρατών-μελών του ΕΟΧ.

3. Ε9. Αποδεσμεύεται η υποχρέωση δήλωσης στοιχείων ακινήτων λόγω αλλαγής οικογενειακής κατάστασης και διατηρείται μόνο στις περιπτώσεις μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης.

4. Ξεχωριστά στους συζύγους το εκκαθαριστικό ΦΑΠ. Από το έτος 2010 και επόμενα, το εκκαθαριστικό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας θα εκδίδεται χωριστά για κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο. Με αυτόν το διαχωρισμό θα αποφευχθούν οι προστριβές μεταξύ των φορολογουμένων που είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να υποβάλλουν από κοινού δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και για τους οποίους μέχρι τώρα προβλεπόταν έκδοση κοινού εκκαθαριστικού ΦΑΠ (π.χ. συζύγων που τελούν σε διάσταση ή έχουν χωρίσει και ο σύζυγος δεν προβαίνει σε διακοπή της σχέσης στη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 κ.λπ.).

5. Δεν εκπίπτει το χαράτσι. Το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

6. Ανοίγει ο δρόμος για ενιαίο φορέα είσπραξης φόρου μισθωτών υπηρεσιών και ασφαλιστικών εισφορών. Με κοινές αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ. Η υποβαλλόμενη αυτή δήλωση δύναται να περιλαμβάνει για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, πέραν των ποσών φόρου και των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκαν στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, και τα οφειλόμενα ποσά εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτόν ενοποιείται η είσπραξη οφειλών φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, διευκολύνοντας έτσι τους σχετικούς ελέγχους.

7. Υποχρεωτική η δήλωση για εισοδήματα πάνω από 5.000 ευρώ. Το ύψος του εισοδήματος λόγω αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης ή αυτό που προέρχεται αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις και λαμβάνεται υπόψη ως προς την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος, γίνεται νομοτεχνική προσαρμογή ώστε να συμβαδίζει με το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (5.000 ευρώ).

8. e-μισθωτήρια. Καθιερώνεται η ηλεκτρονική θεώρηση των ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης ακινήτων, με σκοπό την ευχερέστερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων και την ελάφρυνση του εργασιακού φόρτου των ΔΟΥ. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να γίνονται και σαρωτικές διασταυρώσεις.

9. Πρόστιμα στους βενζινοπώλες. Μετά από πολλές αναβολές, το υπουργείο Οικονομικών έρχεται να εξορθολογίσει τα πρόστιμα που επιβάλλονταν μέσω του συστήματος Ήφαιστος σε πρατηριούχους οι οποίοι υπέβαλαν εκπρόθεσμα καταχωρίσεις των στοιχείων. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα αναγνωρίζονται ως υπερβολικά και μειώνονται.

10. Στο διαδίκτυο οι "διοικητικές λύσεις". Για τις "διοικητικές λύσεις" (σ.σ.: απαντήσεις σε ερωτήματα φορολογουμένων) που εκδίδονται από τις φορολογικές διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών, με τη μορφή είτε εγκυκλίων, είτε ατομικών απαντήσεων και οι οποίες θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, ταυτόχρονα με τη διεκπεραίωσή τους, αφού προηγουμένως απαλειφθούν από τις ατομικές απαντήσεις τα στοιχεία των φορολογουμένων, καθώς και τυχόν αναφερόμενα ποσά φόρων, για να μην τίθενται θέματα δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων και θέματα απορρήτου και ταυτόχρονα να μειωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία υποβολής παρόμοιων ερωτημάτων όταν υπάρχουν τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Παράταση στο φόρο συναλλαγών ως το τέλος του έτους 

Παράταση στο υφιστάμενο καθεστώς φορολόγησης των συναλλαγών επί εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α. ή σε ξένες οργανωμένες αγορές προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την άρση των αντικινήτρων στις επενδύσεις.

Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει ότι παρατείνεται η επιβολή φόρου συναλλαγών 0,2% στην αξία των μετοχών που πωλούνται και οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια, καθώς και σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς και έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, καθώς και όσες θα αποκτηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Η επιβολή του φόρου υπεραξίας μετατίθεται να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2013. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση των μετοχών που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο συμφηφίζονται κέρδη υπεραξίας με τυχόν κεφαλαιακές ζημίες, αλλά και αν οι τελευταίες είναι μεγαλύτερες μειώνουν ως προς το καθαρό αποτέλεσμα του συμψηφισμού και το φορολογητέο εισόδημα στην κλίμακα.

Η παράταση του φόρου των συναλλαγών ως το τέλος του έτους ξεπερνά ακόμη και το ίδιο το αίτημα της αγοράς, που είχε ταχθεί υπέρ παράτασης μέχρι να ψηφιστεί ο νέος φορολογικός νόμος.

Τέλος, με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 10 προβλέπεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., με τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για κέρδη από εισηγμένες στο Χ.Α. μετοχές, εξακολουθούν να ισχύουν για όσες εισηγμένες μετοχές έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, καθώς και όσες θα αποκτηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις