Translate

ΕΕΕ: Περί βιωσιμότητας της κοινοτικής ναυτιλίας


Επαφές για το φλέγον θέμα των ρύπων

«Στο δυσμενές αυτό οικονομικό περιβάλλον, η ευρωπαϊκή ναυτιλία, ενώ δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος, καλείται αφενός να αντιμετωπίσει σοβαρά λειτουργικά εμπόδια στην ομαλή διεξαγωγή των θαλάσσιων μεταφορών και αφετέρου να συνδράμει κατά το δυνατό στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης διατηρώντας την στρατηγική θέση της στην παγκόσμια ναυτιλιακή σκηνή». Τα λόγια ανήκουν  στον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θόδωρος Βενιάμης και είναι το συμπέρασμα από την επίσκεψη  του προεδρείου της ΕΕΕ στις Βρυξέλες.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μία εξαιρετικά δύσκολη χρονική συγκυρία όπου τόσο η Ελλάδα όσο και η υπόλοιπη Ευρωζώνη, και κατ’ επέκταση η ΕΕ, αντιμετωπίζουν οικονομική ύφεση πρωτοφανούς έκτασης που οδηγεί σε καθημερινές ανακατατάξεις. Στην αντιπροσωπεία μετείχαν οι κ.κ. Χ. Κανελλάκης, Ι. Κ. Λύρας, η Δρ. Α. Μπρεδήμα και η κα. Κ. Πέππα.

«Στις συναντήσεις τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι η βιωσιμότητα της κοινοτικής ναυτιλίας εξαρτάται από τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του στόλου της. Αναπόσπαστο στοιχείο της ανταγωνιστικότητας είναι η παράταση της ισχύος των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις επιδοτήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, άποψη που υποστηρίζει θερμά το σύνολο του κοινοτικού εφοπλισμού και έχει γίνει αντιληπτή από τους κοινοτικούς αξιωματούχους. Εξίσου αναγκαία είναι η αποφυγή λήψης περιφερειακών μέτρων, τα οποία υποσκάπτουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κοινοτικού στόλου και δίνουν λαβή για λήψη άλλων περιφερειακών μέτρων από χώρες όπως οι ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Βραζιλία εις βάρος τελικά του ελεύθερου εμπορίου».

Στις συναντήσεις τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι η βιωσιμότητα της κοινοτικής ναυτιλίας εξαρτάται από τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του στόλου της. Αναπόσπαστο στοιχείο της ανταγωνιστικότητας είναι η παράταση της ισχύος των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις επιδοτήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, άποψη που υποστηρίζει θερμά το σύνολο του κοινοτικού εφοπλισμού και έχει γίνει αντιληπτή από τους κοινοτικούς αξιωματούχους. Εξίσου αναγκαία είναι η αποφυγή λήψης περιφερειακών μέτρων, τα οποία υποσκάπτουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κοινοτικού στόλου και δίνουν λαβή για λήψη άλλων περιφερειακών μέτρων από χώρες όπως οι ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Βραζιλία εις βάρος τελικά του ελεύθερου εμπορίου.

Στο φαινόμενο της πειρατείας διαπιστώθηκε εκ μέρους της ΕΕ μεγάλη πρόοδος και πλήρης συνειδητοποίηση των διαστάσεών του, ανθρωπιστικών, εμπορικών, πολιτικών και οικονομικών. Η ΕΕΕ τόνισε τον εμφανή κίνδυνο διατάραξης της ομαλής διακίνησης του διεθνούς εμπορίου μεταξύ Δύσης και Ανατολής και τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις δεδομένου ότι αποδεδειγμένα η πειρατεία κοστίζει ετησίως στην παγκόσμια οικονομία 7,5 – 14 δις δολάρια, κόστος που μετακυλύεται στον καταναλωτή. Υπήρξε σύμπτωση απόψεων για την αναγκαιότητα διαμόρφωσης σχετικών πρωτοβουλιών από την ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της οποίας αποδεικνύουν πλέον έμπρακτα πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση του προβλήματος με συντονισμένες ενέργειες και αποφασιστικότητα. Η χρήση ένοπλων φρουρών επί των εμπορικών πλοίων αρκετών κοινοτικών σημαιών, σύντομα και της ελληνικής, αναφέρθηκε ως ένα αναγκαίο συμπληρωματικό μέτρο, στο παρόν στάδιο, για την προστασία των ναυτικών και του πλοίου, το οποίο όμως δεν πρέπει να αναχαιτίσει τις παγκόσμιες προσπάθειες για πάταξη του φαινομένου. Επίσης, συμφωνήθηκε η συνεχής αλληλοενημέρωση μεταξύ των δύο πλευρών και η αμοιβαία συνδρομή στην επίλυση του προβλήματος.

Όσον αφορά το σημαντικό θέμα της μείωσης των ατμοσφαιρικών εκπομπών των πλοίων, η ΕΕΕ επικρότησε την επιτυχία του αρμόδιου Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), να ηγηθεί των εξελίξεων, υιοθετώντας τεχνικά και λειτουργικά μέτρα με διεθνή εφαρμογή για την ενεργειακή απόδοση των πλοίων, καθώς και την αναγκαιότητα να του δοθεί πίστωση χρόνου για την εξεύρεση διεθνούς λύσης προς περαιτέρω μείωση των εκπομπών. Για άλλη μια φορά τονίσθηκε το ανεφάρμοστο του συστήματος εμπορίας εκπομπών (Emissions Trade Scheme – ETS) στη ναυτιλία. Επίσης, η διένεξη μεταξύ ΕΕ και 46 χωρών συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, εξ αφορμής της μονομερούς υπαγωγής των διεθνών εναέριων μεταφορών στο ευρωπαϊκό Emissions Trading Scheme, έχει δημιουργήσει προβληματισμό όσον αφορά την υιοθέτηση περιφερειακών λύσεων στη ναυτιλία. Παράλληλα, εκδηλώθηκε προθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξετάσει εναλλακτικές προτάσεις, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της ναυτιλίας.

Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε ότι η ελληνική εμπορική ναυτιλία παραμένει ο πλέον αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος της ΕΕ και ευπρόσδεκτος συνομιλητής των θεσμικών οργάνων της, σε υψηλό επίπεδο.

Πηγή : protothema.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις