Translate

Πιέζει η Τρόικα για επίσπευση των συγχωνεύσεων


«Σβηνουν» 10 έως 13 δισ ευρω από τα απαιτούμενα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποιηση των τραπεζών Διεθνές Νομισματικό Ταμειο , Ευρωπαϊκή Κεντρικη Τράπεζα και κυβέρνηση.

Όπως προκύπτει από σχετική απόφαση του χθεσινού υπουργικού συμβουλίου οι τράπεζες για την ανακεφαλαιοποιηση τους θα χρειαστούν τελικά περίπου 22 έως 25 δισ. ευρω από 30 έως 35 δισ. ευρω που θα χρειαζονταουσαν υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Με αυτόν τον τρόπο , το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (δηλαδή η τρόικα δηλαδή οι ευρωπαίοι πολίτες) και οι ιδιώτες μεγαλομέτοχοι και μικρομέτοχοι θα θαλουν τελικά πολύ λιγότερα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποιηση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος . Τα ποσά που θα απαιτηθούν θα είναι από την πλευρά του Ταμείου θα αφορούν το 90% του συνολικού ποσού και τα υπόλοιπο 10% θα το βάλουν οι ιδιώτες. Βέβαια το γεγονός αυτό δεν ευνοει τις συγχωνεύσεις και τις ευρυτερες συνέργιες μεταξύ των μεγάλων τραπεζών .

Όμως σε κάθε περιπτωση η τρόικα όπως πληροφορείται το protothema.gr θα ζητήσει την επιτάχυνση των συγχωνεύσεων περί τα τέλη του 2012 που θα έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποιηση των τραπεζών.

Η φόρμουλα που βρέθηκε είναι να χορηγηθουν εγγύσεις από την πλευρά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για τη μείωση της αποτιμητικής ζημιάς που προκύπτει από τη συμμετοχή των τραπεζών στο PSI.Η ρύθμιση θα επιτρέψει στις τράπεζες να εγγράψουν τη ζημιά που υπέστησαν λόγω του PSI, στο 53,5% αντί του 74,2%, που είναι η καθαρή ζημιά σε όρους παρούσας αξίας.

Η κυβέρνηση ενέκρινε επίσης τη χορήγηση εγγυήσεων και για τα νέα ομόλογα που θα εκδώσουν οι τράπεζες στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης για την άντληση κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των κεφαλαιακών αναγκών.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους για την προσέλκυση επενδυτών κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Αντίθετα για μετά το Πάσχα, παραπέμπονται μια σειρά από κρίσιμα θέματα, μεταξύ των οποίων τα δικαιώματα της αύξησης (warrants), το θέμα της αναβαλλόμενης φορολογίας και φυσικά το θέμα της τιμής έκδοσης των μετοχών, που αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την επιτυχία της αύξησης. Η καθυστέρηση δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε νέα αναβολή της ημερομηνίας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των τραπεζών που έχει προσδιοριστεί κανονικά για τις 20 Απριλίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα θέματα αυτά θα κρίνουν ουσιαστικά τις ακριβείς κεφαλαιακές ανάγκες για κάθε τράπεζα ξεχωριστά, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθεί η βιωσιμότητά τους και η ένταξή τους στο ΤΧΣ.

Αναλυτικά η πρόταση

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με την εισήγηση του υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, ρυθμίζει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, ώστε η χώρα να αποδεχθεί τα 25 δισ. ευρώ της πρώτης δόσης των κεφαλαίων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Ειδικότερα προτείνεται:
- Η αύξηση του κεφαλαίου του ΤΧΣ κατ' εφαρμογή της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης για τη Χρηματοδότηση της Ελλάδας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και του Μηχανισμού Στήριξης. Η δυνατότητα εκ μέρους του Ταμείου να λαμβάνει ομόλογα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδει ή εγκρίνει το ΕΤΧΣ και να τα διατηρεί σε λογαριασμό στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων στην Τράπεζα της Ελλάδος
- Η προσθήκη στα στοιχεία της περιουσίας του Ταμείου των ομολόγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που λαμβάνει από το ΕΤΧΣ και η ρύθμιση θεμάτων της περιουσίας αυτής σε περίπτωση εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων
- Η δέσμευση του Ταμείου προς τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα προς κεφαλαιακή ενίσχυση ότι θα συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τους και η δυνατότητα προκαταβολής του ποσού που αντιστοιχεί στην αύξηση.
- Η δυνατότητα του Ταμείου να έχει άμεση πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος προς το οποίο έχει χορηγήσει εγγυητική επιστολή ή για λογαριασμό του οποίου έχει προκαταβάλει το αναγκαίο ποσό για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
- Η κατάργηση της απαγόρευσης μεταβίβασης των μετοχών του Ταμείου σε τρίτους και της διαπραγμάτευσής τους στην οργανωμένη αγορά, καθώς η διατήρηση αυτού του περιορισμού δεν συμβιβάζεται με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στις Τράπεζες.
- Η εξαίρεση του Ταμείου από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (take over bid) κατά την απόκτηση συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένων στο Χρηματιστήριο πιστωτικών ιδρυμάτων.

Πηγή : protothema.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις