Translate

Μαχαίρι στα εφάπαξ!


Μέχρι το τέλος του 2012, όσες αυξήσεις είχαν δοθεί την περίοδο 2007-2009 θα έχουν «εξαφανιστεί», καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η συνολική δαπάνη για αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές μειώθηκε κατά 8,4% το 2011 και θα φθάσει έως -10,1% τη φετινή χρονιά.

Συνολικά, η μείωση για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές έφθασε το -19%. Έτσι, με την πολιτική του μνημονίου μέσα δυο χρόνια «εξαφανίστηκαν» οι οποίες αυξήσεις της περιόδου του 2007-2009, ωστόσο σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας τα οφέλη  είναι μηδαμινά, γεγονός που αποδεικνύει ότι, δεν φταίνε οι μισθοί. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι μέσες ονομαστικές τιμές -προ φορολογίας- αποδοχές  εκτιμάται ότι μειώθηκαν κατά 3,0% το 2011 και οι πραγματικές αποδοχές κατά 6,1%.

Εξάλλου, η μισθολογική δαπάνη ανά μισθωτό, περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών και των δαπανών για συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 2,0%.

Μεγαλύτερη εκτιμάται ότι ήταν η μείωση των μέσων αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων (κατά 4,9% σε ονομαστικούς όρους, κατά 7,9% σε πραγματικούς), ενώ αισθητή ήταν και η μείωση των μέσων αποδοχών στον επιχειρηματικό τομέα (-2,4% σε ονομαστικούς όρους, -5,5% σε πραγματικούς).

Αν ληφθεί υπόψη ότι η παραγωγικότητα έμεινε περίπου αμετάβλητη στο σύνολο της οικονομίας και αυξήθηκε με ρυθμό της τάξεως του 1,5% στον επιχειρηματικό τομέα, υπολογίζεται ότι το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε για δεύτερο συνεχές έτος – κατά 2,0% στο σύνολο της οικονομίας (2010: -3,8%) και κατά 3,9% στον επιχειρηματικό τομέα (2010: -2,7%).

• Η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων το 2011 και κατά το τρέχον έτος επηρεάστηκε και θα επηρεαστεί καθοριστικά (α) από σημαντικές παρεμβάσεις πολιτικής, οι οποίες αφορούν άμεσα το επίπεδο των αποδοχών (αρχικά στο δημόσιο τομέα και από εφέτος και στον ιδιωτικό) και το θεσμικό πλαίσιο καθορισμού τους, και (β) από τις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις, που διαμορφώνουν και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Ήδη από την αρχή της κρίσης, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επιδίωξαν να προσαρμόσουν το κόστος εργασίας στις συνθήκες μειωμένης ζήτησης, με διάφορους τρόπους: μείωση/εξάλειψη των υπερωριών, θέση του προσωπικού σε διαθεσιμότητα, εισαγωγή μειωμένων εβδομαδιαίων ωρών εργασίας.

Ψαλιδίζεται και το εφάπαξ – Έξι ταμεία μειώνουν τις παροχές τους

Έξι ταμεία εφάπαξ μπαίνουν άμεσα στο στόχαστρο προκειμένου να μειωθούν οι παροχές  προς τους ασφαλισμένους έως και 30%. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν βάσει των δεσμεύσεων του μνημονίου που όριζαν αναπροσαρμογή των εφάπαξ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012. Η κυβέρνηση έπειτα από διαπραγματεύσεις με την τρόικα πήρε μια περίοδο χάριτος για την αναπροσαρμογή των εφάπαξ με δεδομένο ότι έπρεπε να προηγηθεί η μείωση των επικουρικών συντάξεων. Το θέμα όμως επανέρχεται με την ένδειξη εξαιρετικά επείγον ..

Με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης ζητούνται εντός πέντε ημερών (με την προθεσμία να εκπνέει σήμερα!) ''άμεσες ενέργειες προκειμένου να εντοπιστούν τα Ταμεία για τα οποία τα εφάπαξ βοηθήματα που καταβάλλονται κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρμονισμένα με τις εισφορές που καταβλήθηκαν και να αναπροσαρμόσει αναλόγως το ύψος των βοηθημάτων αυτών μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από την Αναφορά Προόδου Μνημονιακής Δράσης, δηλαδή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012''.

Με το ίδιο έγγραφο ζητείται, να αποστείλουν τα ταμεία άμεσα (το αργότερο μέχρι 20/3/2012) στατιστικά στοιχεία όπως προϋπηρεσία, μέσος τελευταίος μισθός εξόδου, ηλικία, συνολικό ποσοστό εισφορών και άλλα.

Το έγγραφο -στο οποίο γίνεται και αναφορά στο νέο μνημόνιο - στάλθηκε στα παρακάτω ασφαλιστικά ταμεία:

-Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού τομέα  (ΤΑΠΙΤ)

- Το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων υπαλλήλων  (ΤΠΔΥ). Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ),

Το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας(ΤΑΥΤΕΚΩ).

-Το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).

- Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)

- Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Πηγή : protothema.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις