Translate

"ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ"

Πηγή: http://1kesyp-a.thess.sch.grΠεριγραφή επαγγέλματος:

Ο κοινωνικός λειτουργός προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων. Οι υπηρεσίες του προσφέρονται κυρίως στα μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Το κύριο έργο του κοινωνικού λειτουργού αφορά:
* στη συμβουλευτική υποστήριξη κυρίως ατόμων που ανήκουν στα "ευπαθή" κοινωνικά στρώματα και βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό,
* στη συνεργασία με δημόσιους φορείς κοινωνικής πρόνοιας και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα περίθαλψης ή χορήγησης επιδομάτων για απόρους, άτομα με αναπηρίες ή άλλες ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, παλιννοστούντες, αποφυλακισμένους, ανέργους,
* στη συνεργασία με ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας, νοσοκομεία, κέντρα αποτοξίνωσης και σωφρονιστικά καταστήματα, με σκοπό την κοινωνικοποίηση και την αποϊδρυματοποίηση των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.
Ο κοινωνικός λειτουργός έρχεται σε άμεση επαφή με τον άνθρωπο, μελετά το πρόβλημά του, εντοπίζει λύσεις αντιμετώπισης, παρεμβαίνει προς τους αρμόδιους φορείς, τον συμβουλεύει και του παρέχει ηθική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια που διεκδικεί την επίλυση του προβλήματός του.

Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

Ο κοινωνικός λειτουργός πρέπει να διακρίνεται από υπευθυνότητα, ευσυνειδησία και αγάπη για τον άνθρωπο. Χρειάζεται να μπορεί να κατανοεί το πρόβλημα του ατόμου-πελάτη και να είναι σε θέση να κρίνει και να ενεργεί χωρίς προκατάληψη. Επειδή η εργασία του έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση ανθρώπων που συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα, πρέπει να έχει υπομονή, θέληση και κατανόηση. Η απόκτηση δεξιοτήτων συμβουλευτικής και η διαρκής ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, όπως και σε νομικά ζητήματα, θεωρούνται απαραίτητα εφόδια για τον επαγγελματία κοινωνικό λειτουργό. Τέλος, πρέπει να διαθέτει σωματική και ψυχική αντοχή.
Τα άτομα με πρόβλημα όρασης που θα αποφασίσουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτούνται αρκετές μετακινήσεις και ίσως αυτό να δημιουργεί κάποια δυσκολία.


Σπουδές:

Ο κοινωνικός λειτουργός είναι απόφοιτος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας , Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα. Πρόσφατα, ιδρύθηκαν και Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα,ενώ και στα Ι.Ε.Κ. παρέχεται ειδική κατάρτιση που αποβλέπει σε βοηθούς κοινωνικών λειτουργών.

Προϋποθέσεις άσκησης:

Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού, χρειάζεται άδεια από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας που χορηγείται από τις νομαρχίες της χώρας μετά την αποφοίτησή του από τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας των Τ.Ε.Ι.

Περιβάλλον ενασχόλησης:

Οι χώροι όπου μπορούν να εργαστούν οι κοινωνικοί λειτουργοί, είναι κυρίως οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, τα νοσοκομεία, τα κέντρα πρόληψης ή αποτοξίνωσης, τα σωφρονιστικά καταστήματα και γενικότερα τα ιδρύματα προστασίας ανηλίκων, των ατόμων τρίτης ηλικίας, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.), καθώς και οι νεοσύστατοι φορείς ή τα προγράμματα που ασχολούνται με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Επαγγελματικές συνθήκες:

Οι συνθήκες εργασίας στο επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού παρουσιάζουν κάποια δυσκολία, κυρίως λόγω της φύσης της απασχόλησης. Κατά την άσκηση του επαγγέλματος ασχολείται με προβληματικές καταστάσεις των ατόμων που παρακολουθεί. Σήμερα, αρχίζει να καθιερώνεται η στήριξη των ασθενών στο χώρο του σπιτιού τους, όμως αυτό μπορεί και να γίνει στο ίδρυμα όπου εργάζεται ο κοινωνικός λειτουργός. Συχνά, αντιμετωπίζει εχθρική στάση από άτομα που αρνούνται να δεχθούν τις παρεμβάσεις του. Παρόλα αυτά, το συναίσθημα της εσωτερικής ικανοποίησης που έχουν όταν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να ασκήσουν το κοινωνικά χρήσιμο έργο τους, μειώνει την βαρύτητα των προηγούμενων δυσκολιών


Επαγγελματικές οργανώσεις:

Ο Σύνδεσμος των Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας εκπροσωπεί συλλογικά τους επαγγελματίες του κλάδου.


Μέλλον:

Το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού ταξινομείται στα επαγγέλματα με θετικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα επάγγελμα καθιερωμένο με παράδοση, νομοθετική κατοχύρωση και θεσμοθετημένες θέσεις εργασίας. Οι απόφοιτοι σχολών Κοινωνικής Εργασίας, έχουν αρκετές επαγγελματικές διεξόδους παρά τη συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας. Η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, έχει ενισχύσει την απασχόληση του κλάδου και συντηρείται η αισιοδοξία για τις προοπτικές του στο μέλλον.
Οι αμοιβές εξαρτώνται από το είδος της εργασιακής σχέσης, αλλά οι περισσότεροι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε δημόσιους φορείς και ιδρύματα. Ορισμένοι εργάζονται σε επιχειρήσεις ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εκπαιδευτικοί.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις