Translate

Τι αλλάζει με το νέο φορολογικό σύστημα


Αλλαγές στον υπολογισμό των λογιστικών διαφορών των επιχειρήσεων, αλλά και ένα νέο σύστημα επιστροφής φόρων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, επεξεργάζονται τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του υπό κατάρτιση νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος.

Ειδικότερα, υψηλόβαθμοι παράγοντες του υπουργείου υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να μπει επιτέλους φορολογικό «φρένο» στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και μεταφέρουν τα κέρδη τους εκτός Ελλάδας, καθώς η προσπάθεια αναζήτησης νέων φορολογικών εσόδων επιτάσσει τον εντοπισμό των κερδών που μεταφέρονται εκτός ελληνικών συνόρων, ούτως ώστε να φορολογηθούν με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή.

Το νέο καθεστώς μάλιστα που επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, σύμφωνα με τις αρχικές προτάσεις, προβλέπει, μεταξύ των άλλων, την προσθήκη στα ποσά, που μετά το φορολογικό έλεγχο προστίθενται στα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων (λογιστικές διαφορές), των ποσών τα οποία εντοπίζονται να έχουν τεχνητά μεταφερθεί από ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό μέσω των θυγατρικών τους.

Όσον αφορά τις επιστροφές φόρων, το νέο καθεστώς που σχεδιάζεται προβλέπει την υιοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων, που θα δίνουν τη δυνατότητα ο συμψηφισμός για χρέη από και προς το Δημόσιο να πραγματοποιείται αυτόματα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Παντελής Οικονόμου, έχει ζητήσει μάλιστα την επίσπευση όλων των διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την ομαλότητα και την ισονομία κατά τη διεξαγωγή επιστροφής φόρων προς τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, μέσω της αντικειμενικοποίησης του συστήματος προκειμένου να εξαλειφθούν φαινόμενα διαφθοράς.

Οι λίστες

Για το σκοπό αυτό θα συνταχθούν ηλεκτρονικές λίστες για τις επιστροφές, με βάση το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, ενώ θα υπάρχουν διαφορετικοί κατάλογοι με τις επιχειρήσεις που κατά το παρελθόν είχαν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Αυτό που επιδιώκει το οικονομικό επιτελείο είναι ουσιαστικά με το νέο σύστημα ο συμψηφισμός χρεών του οφειλέτη με τις επιστροφές φόρων να γίνεται αυτόματα, αλλά πάντα οι επιστροφές να δίδονται σε συσχετισμό με την πορεία των φορολογικών εσόδων.

Με τον τρόπο αυτό θα μπει ακόμη ένα «εμπόδιο» στις συναλλαγές μεταξύ εφοριακών και φορολογουμένων ή επιχειρήσεων, καθώς το πότε θα γίνει ο συμψηφισμός και πότε θα επιστρέφονται οι φόροι, αλλά και σε ποιους, θα προκύπτει από το νέο σύστημα χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα.

Στο πλαίσιο αυτό οι βασικοί άξονες λειτουργίας του νέου συστήματος, μελετάται να είναι οι εξής:

**Με βάση το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, θα ισχύσει χρονική σειρά στις επιστροφές φόρων. Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί η ηλεκτρονική λίστα στην οποία θα καταγράφονται οι αιτήσεις, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα παρέμβασης και παράκαμψης της χρονικής σειράς, αφού οι υπόχρεοι θα παίρνουν ένα νούμερο από την αρμόδια ΔΟΥ με την πιθανή ημερομηνία επιστροφής των φόρων που οφείλονται. Πάντως η εν λόγω ημερομηνία θα είναι ενδεικτική, αφού όλα θα εξαρτώνται από την πορεία των εσόδων.

**Ταυτόχρονα όμως η Εφορία θα προβαίνει, χωρίς καμία αίτηση από τον υπόχρεο, στο συμψηφισμό με τυχόν χρέη που υπάρχουν. Δεν αποκλείεται πάντως ο συμψηφισμός να ισχύσει μόνο για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ή άλλους φορείς του Δημοσίου.

**Σημαντικό παράγοντα για τις επιστροφές ή τον συμψηφισμό θα παίζουν οι παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί ύστερα από τους ελέγχους. Ετσι, για παράδειγμα, εταιρείες στις οποίες είχαν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις θα καταγράφονται σε διαφορετική ηλεκτρονική λίστα και οι επιστροφές θα γίνονται αφού και πάλι προηγηθεί έλεγχος.

Σε κάθε περίπτωση όλες οι επιστροφές θα εξαρτώνται από το είδος του φόρου και θα ανέρχονται σε συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με τις εισπράξεις, δηλαδή εάν τα έσοδα από το ΦΠΑ για ένα μήνα είναι αυξημένα, ταυτόχρονα θα αυξάνονται και οι επιστροφές από την εν λόγω «πηγή» του προϋπολογισμού.

Point system

Μπορεί οι παραβάσεις στο νέο σύστημα συμψηφισμών να παίζουν σημαντικό ρόλο, ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών με το υπό κατάρτιση νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα επιδιώξει τον εξορθολογισμό τους.

Συγκεκριμένα, το νέο ποινολόγιο που θα υιοθετηθεί με τους Κανόνες Απεικόνισης Συναλλαγών, οι οποίοι σύντομα θα αντικαταστήσουν το σημερινό Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων θα φέρει μικρότερα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις, μέχρι και επιστροφή χρημάτων στους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και απαλλαγές.

Ειδικότερα, οι παραβάτες που θα πληρώνουν τα πρόστιμα θα δικαιούνται επιστροφής ποσού το οποίο θα αντιστοιχεί στο 30% του αρχικού προστίμου, ενώ σε περίπτωση συμβιβασμού το ίδιο πρόστιμο θα μειώνεται κατά 60% στην εφάπαξ πληρωμή και 40% αν καταβληθεί σε δόσεις.

Οι 10 βασικότερες αλλαγές που σχεδιάζονται με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι οι εξής:

1. Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ σε βάρος των καταναλωτών που δεν ζητούν αποδείξεις για τις αγορές τους, ή τις υπηρεσίες που λαμβάνουν. Το πρόστιμο θα καταβάλλεται εντός 10 ημερών σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, με έκπτωση 50%.

2. Καθιερώνεται αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των προστίμων, point system, με την εφαρμογή δύο βάσεων υπολογισμού, τους συντελεστές βαρύτητας, πολλαπλότητας και υποτροπής και τα ανώτατα όρια. Οι παραβάσεις θα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, γενικές και αυτοτελείς.

3 . Σε περίπτωση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης των στοιχείων, που έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη συναλλαγής άνω των 5.000 ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με το 25% της συναλλαγής ή μέρους αυτής που αποκρύφτηκε. Το συνολικό ανώτατο πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο δεν μπορεί να υπερβεί τις 100.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής προσαυξάνεται κατά 50%.

4. Η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών επισύρουν πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρησης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ. Το συνολικό ανώτατο πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο που αφορά την ίδια διαχειριστική περίοδο δεν μπορεί να υπερβεί τις 300.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής προσαυξάνεται κατά 50%.

5. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται καταβάλλονται σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ εκτός της τελευταίας. Κατά την εμπρόθεσμη καταβολή των προστίμων, εφάπαξ ή σε δόσεις παρέχεται έκπτωση 60% για την εφάπαξ καταβολή, 40% για την καταβολή σε δόσεις, εκτός της πρώτης για την οποία δεν παρέχεται έκπτωση. Επισημαίνεται ότι δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή με έκπτωση επόμενης δόσης αν δεν έχει εξοφληθεί η προηγούμενη αυτής.

6. Οι φορολογούμενοι που θα καταβάλλουν το σύνολο των προστίμων θα επιβραβεύονται, αφού θα επιστρέφεται το 30% του ποσού που έχει καταβληθεί.

7. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν διαπιστώνεται για πρώτη φορά οποιαδήποτε παράβαση, εφόσον έχουν εκδοθεί από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της ΔΟΥ η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.

8. Καταργείται η διάκριση των βιβλίων σε β΄ και γ΄ κατηγορίας. Τα βιβλία που σήμερα ονομάζονται «β΄ κατηγορίας» μετονομάζονται σε «απλογραφικά», ενώ τα «γ΄ κατηγορίας» μετονομάζονται σε «διπλογραφικά». Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ, τηρούν «απλογραφικά βιβλία», ενώ οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα του 1.500.000 ευρώ τηρούν «διπλογραφικά βιβλία».

9. Ως «απλογραφικά βιβλία» θεωρούνται το βιβλίο εσόδων-εξόδων και το βιβλίο απογραφής, το οποίο τηρείται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία τα ακαθάριστα έσοδα του επιτηδευματία από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των 150.000 ευρώ.

10. Αυξάνεται το χρονικό περιθώριο ενημέρωσης του βιβλίου εσόδων - εξόδων, αφού η ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων θα γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

Πηγή : naftemporiki.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις