Translate

Πέντε ειδοποιητήρια για φόρους και τέλη στους ιδιοκτήτες ακινήτων


Λήγει την προσεχή Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου η προθεσμία για τους κατόχους ακινήτων, οι οποίοι έχουν μεταβολή στην περιουσιακή ή την οικογενειακή τους κατάσταση, να δηλώσουν τις αλλαγές, μέσω του ίντερνετ, στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, ενώ στη συνέχεια και μετά τις διορθώσεις η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα εκδώσει και θα αποστείλει εκκαθαριστικά σημειώματα για φόρους και τέλη, τα οποία ήταν σε εκκρεμότητα τα προηγούμενα χρόνια.

Με την υποβολή των δηλώσεων δίδεται η δυνατότητα σε όσους διαπιστώνουν λάθη στην περιουσιακή τους κατάσταση να τα διορθώσουν χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να δοθεί και παράταση μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα, εκτός από την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων του τρέχοντος έτους (2011), και τη διόρθωση της περιουσιακής τους κατάστασης για όσα έτη δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό για την ακίνητη περιουσία τους. Στο πλαίσιο αυτό, για όσους υπόχρεους δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009, δίνεται η δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να δουν την περιουσιακή εικόνα που έχει δημιουργηθεί από την επεξεργασία των δηλώσεων Ε9 και εφόσον αυτή δεν ανταποκρίνεται στην περιουσιακή τους κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2009 να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Στη συνέχεια, οι υπόχρεοι πραγματοποιούν διορθώσεις και για τα επόμενα έτη, ώστε η εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης να ανταποκρίνεται στην 1η Ιανουαρίου έκαστου έτους φορολογίας.

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος δήλωση Ε9 αρχική ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις είναι:

1.         Οσοι είχαν μεταβολή το 2010 στην ακίνητη περιουσία ή την οικογενειακή τους κατάσταση.

2.         Οσοι υπέβαλαν το Ε9 χειρόγραφα και επιθυμούν να προχωρήσουν σε κάποια διόρθωση στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, η χειρόγραφη δήλωση θα αγνοηθεί και ως αρχική υποβληθείσα δήλωση Ε9 έτους 2011 θα θεωρηθεί η ηλεκτρονικά υποβληθείσα.

3.         Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν λάβει εκκαθαριστικό σημείωμα του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων για το 2009 μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις των στοιχείων των ακινήτων τους που εμφανίζονται στην εφαρμογή. Διορθώσεις μπορούν να γίνουν σε αυτήν την περίπτωση και στα στοιχεία για την ακίνητη περιουσία τους όπως αυτή εμφανίζεται την 1η Ιανουαρίου 2010.

Η δήλωση Ε9 δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2011, χωρίς την επιβολή προστίμου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Οταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και η ενημέρωση του τμήματος μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ του υπόχρεου.

2. Οταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που, λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής, δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης από τον υπόχρεο.

Μετά τις διορθώσεις, η ΓΓΠΣ θα εκδώσει και θα αποστείλει εκκαθαριστικά σημειώματα για φόρους και τέλη όπως:

1.         Το ΕΤΑΚ του 2009, που επιβάλλεται σε όσους είχαν ακίνητη περιουσία άνω των 100.000 ευρώ για τον άγαμο και άνω των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο.

2.         Το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2010, σε ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ.

3.         Το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2010 σε ιδιοκτήτες που κατέχουν ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.

4.         Την έκτακτη εισφορά στη «μεγάλη» ακίνητη περιουσία του έτους 2009, δηλαδή σε όσους η αξία της ακίνητης περιουσίας ξεπερνούσε την 1-1-2009 το ποσό των 400.000 ευρώ. Το ποσό της εισφοράς κλιμακώνεται με συντελεστές από 0,1% έως 0,9%.

5.         Το έκτακτο τέλος μέσω ΔΕΗ για το 2011 και τα επόμενα έτη. Η πρώτη δόση θα πληρωθεί με τα λάθη και μετά θα γίνει συμψηφισμός, είτε με τη δεύτερη δόση για το 2011 είτε με το τέλος που αναλογεί στο 2012, το οποίο θα υπολογιστεί μετά τις διορθώσεις.

Νέο σύστημα

Στο μεταξύ βελτιώνει τη βάση δεδομένων των ακινήτων η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από το υπουργείο Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος των αντικειμενικών αξιών.

Το νέο σύστημα υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, που αποτελεί και δέσμευση έναντι της τρόικας, με το μεσοπρόθεσμο και το αναθεωρημένο μνημόνιο, θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούλιο, που θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Οι νέες αντικειμενικές τιμές θα είναι κοντά στις τιμές αγοράς, που σημαίνει ότι θα αυξηθούν σημαντικά σε πολλές περιπτώσεις αν και η αύξηση θα επιβραδυνθεί από τις μειώσεις των τιμών που καταγράφονται την τελευταία τριετία. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, καθώς:

-           Η τελευταία αύξηση των αντικειμενικών αξιών έγινε το 2007 και ήταν η δεύτερη σε ένα χρόνο, ενώ θα ακολουθούσε και μία ακόμη το επόμενο έτος, το 2008, στο πλαίσιο της «ήπιας προσαρμογής». Και οι δύο προσαρμογές ήταν της τάξης του 30% έκαστη. Η τρίτη αναπροσαρμογή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ λόγω των εκλογών που ακολούθησαν, οπότε έμεινε ένα υπόλοιπο περίπου 30%.

-           Από το 2007 μέχρι και το 2009 σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκε αύξηση των αγοραίων τιμών.

-           Από το 2009 και μετά οι αγοραίες τιμές υποχωρούν σταδιακά και σταθερά δεδομένου ότι μειώνεται η ζήτηση. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, η μείωση των αγοραίων τιμών δεν καλύπτει τη διαφορά τους από τις εμπορικές τιμές των ακινήτων, οπότε σε πολλές περιοχές οι νέες τιμές θα είναι αυξημένες σε σύγκριση με τις ισχύουσες.

Προσαρμογή των υφιστάμενων τιμών στα επίπεδα των αγοραίων

Με βάση το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, στο εξής θα υπολογίζονται με τις νέες τιμές περισσότεροι από 20 φόροι και ακίνητα, αυξάνοντας στις περισσότερες περιπτώσεις τη φορολογική επιβάρυνση, σε μια αγορά ακινήτων που έχει υποστεί καθίζηση λόγω της ύφεσης.

Στην πραγματικότητα οι υφιστάμενες αντικειμενικές αξίες θα προσαρμοστούν στα επίπεδα των αγοραίων τιμών κατά περιοχή, όπως αυτές καταγράφονται από την ειδική υπηρεσία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ηδη η κεντρική τράπεζα, έπειτα από σύσταση του υπουργείου Οικονομικών προωθεί ένα νέο σύστημα συγκέντρωσης και καταγραφής των τιμών ανά περιοχή, προκειμένου να καταστεί περισσότερο ακριβές.

Τα στοιχεία προέρχονται από τη συγκέντρωση των τιμών των ακινήτων που μεταβιβάζονται μέσω τραπεζών, η αξία των οποίων υπολογίζεται από τους μηχανικούς των τραπεζών με ακρίβεια, με βάση τα δεδομένα της αγοράς κατά περιοχή. Τα συγκεκριμένα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα.

Για την κατασκευή των δεικτών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις τιμές, καθώς και τον αριθμό και τον όγκο των συναλλαγών στην αγορά οικιστικών ακινήτων, χρησιμοποιούνται τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει η τράπεζα από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πρόκειται για τα στοιχεία των εκτιμήσεων για τα οικιστικά ακίνητα που συγκεντρώνονται στο Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος από τις αρχές του 2009. Εκτός των άλλων, τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις των τραπεζών για την τρέχουσα εμπορική αξία όλων των οικιστικών ακινήτων, καθώς και πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Στη συνέχεια, οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα κάθε χρόνο, ανάλογα με τις μεταβολές των αγοραίων τιμών, κατά περιοχή. Με τον τρόπο αυτό εκτιμούν παράγοντες του ΥΠΟΙΚ, ότι θα αποφευχθούν «οι δραματικοί τόνοι» κάθε φορά που θα αλλάζουν οι αντικειμενικές αξίες, ενώ διαβεβαιώνουν πως στις περιοχές που μειώνονται οι αγοραίες τιμές, θα μειώνονται και οι νέου τύπου αντικειμενικές τιμές. Ακόμα τονίζουν ότι το νέο σύστημα θα είναι πιο δίκαιο.

Πάνω από 20 φόροι

Μια μεταβολή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων επηρεάζει αυτόματα πάνω από 20 φόρους και τέλη που βαρύνουν σήμερα τα ακίνητα, μεταξύ των οποίων ο ΦΠΑ στις νεόδμητες δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες, ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, ο φόρος μεταβίβασης για την αγορά πρώτης κατοικίας ή δευτερεύουσας κατοικίας, ο φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, ο φόρος εισοδήματος με βάση τα νέα τεκμήρια, το έκτακτο τέλος μέσω ΔΕΗ, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που πληρώνεται επίσης μέσω της ΔΕΗ, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, οι δικηγορικές αμοιβές, έξοδα του υποθηκοφυλακείου και άλλα τέλη και φόροι.

Πηγή : naftemporiki.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις