Translate

Μισθοί ιδιωτικού τομέα στις ΔΕΚΟ


 «Κούρεµα» ως 35% στους µισθούς των 60.000 εργαζοµένων σε εισηγµένες ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΛΤΑ, ∆ΕΠΑ, ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΛΑΡΚΟ), καθώς και στην ΑΤΕ και στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, επιβάλλει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονοµικών, την οποία υπογράφει ο ειδικός γραµµατέας ∆ΕΚΟ κ. Γ. Κυριακός. Η είδηση έπεσε σαν βόµβα την Πέµπτη και προκάλεσε σοκ σε χιλιάδες υπαλλήλους των εν λόγω επιχειρήσεων (οι περισσότερες εκ των οποίων είναι κερδοφόρες), καθώς η εφαρµογή των περικοπών θα είναι αναδροµική, από 1ης Νοεµβρίου 2011, και άµεσα εφαρµοστέα. Εντός της εβδοµάδας οι εργαζόµενοι θα διαπιστώσουν σηµαντικές µειώσεις στις αποδοχές τους, παραµονές εορτών.

Το υπουργείο Οικονοµικών έδωσε εντολή στις διοικήσεις των εταιρειών να µειώσουν συνολικά τις αποδοχές του Νοεµβρίου για όλους τους εργαζοµένους σε ποσοστό 25% σε σύγκριση µε τις αποδοχές του Οκτωβρίου. Ο τελικός στόχος είναι οι µηνιαίες αποδοχές για κάθε εργαζόµενο ξεχωριστά να είναι µειωµένες κατά 35% σε σύγκριση µε τις αποδοχές που είχε στο τέλος του 2009, σύµφωνα µε νόµο του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου (3833/2010).

Επισήµως η αιτιολογία για τις περικοπές-σοκ είναι η ανάγκη επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί στον προϋπολογισµό του 2012. Κορυφαίοι παράγοντες του υπουργείου Οικονοµικών αναφέρουν ωστόσο στο «Βήµα της Κυριακής» ότι απώτερος στόχος δεν είναι µόνον η οικονοµική εξυγίανση των επιχειρήσεων, άλλωστε οι περισσότερες είναι κερδοφόρες, αλλά η προετοιµασία της ιδιωτικοποίησής τους κατά 100%. Με άλλα λόγια, το ∆ηµόσιο επιχειρεί µε λιτότητα-σοκ να καταστήσει… «ελκυστικότερες» τις εν λόγω επιχειρήσεις για τους υποψηφίους αγοραστές. Η πρώτη φάση των µειώσεων - αναδροµικά από την 1η Νοεµβρίου - θα εφαρµοστεί εντός της εβδοµάδας, µε ανώτατο όριο µείωσης 25%, ενώ οι µειώσεις θα συνεχιστούν τα επόµενα δύο χρόνια ώστε να υπάρξει συρρίκνωση αποδοχών κατά 35% σε σχέση µε το 2009. Στόχος είναι οι µέσες αποδοχές να διαµορφωθούν στα 1.900 ευρώ τον µήνα. Το µισθολογικό πλαφόν τίθεται στα 2.000 ευρώ. Από το µέτρο αυτό εξαιρέθηκαν µόνον ο ΟΤΕ και τα ΕΛΛΠΕ, καθώς πλέον ελέγχονται µετοχικά από ιδιωτικά κεφάλαια.

Εν τω µεταξύ, στις υπόλοιπες, µη εισηγµένες, ∆ΕΚΟ καταγράφεται περιορισµός δαπανών µισθοδοσίας κατά 406 εκατ. ευρώ (26%) και εφαρµόζεται η πολιτική της µίας πρόσληψης για κάθε δέκα αποχωρήσεις. Για το 2012 προβλέπεται νέα µείωση της µισθολογικής δαπάνης κατά 22% σε 924 εκατ. ευρώ έναντι 1,18 δισ. ευρώ το 2011. Η αυστηρή λιτότητα που προκύπτει από τις ήδη εφαρµοζόµενες περικοπές οδηγεί το υπουργείο Οικονοµικών στην πρόβλεψη ότι θα επιτευχθεί µείωση των επιχορηγήσεων του προϋπολογισµού κατά 10,6% το 2012, σε 471 εκατ. ευρώ έναντι 527 εκατ. ευρώ το 2011. Οι ζηµιές των ∆ΕΚΟ και των ΝΠΙ∆ που υπέβαλαν στοιχεία για το έτος 2010 ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονοµικών υποστηρίζει ότι το 2011 «η εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων αναµένεται να βελτιώσει το λειτουργικό αποτέλεσµα κατά 826 εκατ. ευρώ», έτσι ώστε να περιοριστούν οι ζηµιές στα 1,08 δισ. ευρώ. Ο στόχος για το 2012 είναι να περιοριστούν περαιτέρω οι ζηµιές των ∆ΕΚΟ κατά 42%, στα 610 εκατ. ευρώ.

Το ΔΝΤ προτείνει μάρκετινγκ στις συγκοινωνίες
Προωθείται η αξιοποίηση διαφημιστικών δυνατοτήτων και η σύναψη σχετικών συμβολαίων
Τ η χρήση μεθόδων μάρκετινγκ και διαφήμισης για την αύξηση των εσόδων ακόμη και στις αστικές συγκοινωνίες προτείνει το σχέδιο της τρόικας για τη μεταρρύθμιση των ΔΕΚΟ. Υπό τον γενικό τίτλο «Η μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τις ΔΕΚΟ 2012-2015», το σχέδιο των ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ που υιοθέτησε το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει σειρά αλλαγών για την επίτευξη κερδών 2,2 δισ. ευρώ από το σύνολο των (μη εισηγμένων) ΔΕΚΟ το 2015.

Πώς θα γίνει αυτό; Με τον συνδυασµό της ανάπτυξης επιχειρηµατικών σχεδίων στα πρότυπα του ιδιωτικού τοµέα, της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και της πώλησης ολόκληρων επιχειρήσεων. Ενδεικτικές της αλλαγής νοοτροπίας που προωθούν οι δανειστές είναι οι επισηµάνσεις (στο σχέδιο, αλλά πλέον και στον προϋπολογισµό του 2012) για την ανάγκη «ανάπτυξης εµπορικού προσανατολισµού και νοοτροπίας» και για τη «διεύρυνση της πελατειακής βάσης» των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, στον τοµέα των συγκοινωνιών προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η εφαρµογή σχεδίου µάρκετινγκ για την αύξηση των εσόδων, η αξιοποίηση διαφηµιστικών δυνατοτήτων και η σύναψη σχετικών συµβολαίων, ήδη από το 2012, κι ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόµη το τι θα συµβεί µε την εφεδρεία που πλήττει το πρόγραµµα δροµολογίων.

Στο σχέδιο διαπιστώνεται πάντως ότι οι ∆ΕΚΟ «δεν λειτουργούν µε σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών, ακόµη και όταν λειτουργούν σε ανταγωνιστικούς τοµείς», ότι «υπάρχει αρνητικό κλίµα σε επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού ως αποτέλεσµα των πρόσφατων µέτρων µείωσης του κόστους» και ότι «η άποψη των πολιτών για το επίπεδο των υπηρεσιών που απολαµβάνουν είναι αρνητική»...

Στόχος είναι οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας να µείνουν στο κράτος (συγκοινωνίες, δίκτυα βασικών υποδοµών), ενώ όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες να ιδιωτικοποιηθούν. Το 2012 προβλέπεται η πώληση του Ο∆ΙΕ (Ιππόδροµος) και των αµυντικών βιοµηχανιών ΕΛΒΟ και ΕΑΣ. Παραλλήλως, η τρόικα πιέζει για την αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της εταιρείας διαχείρισης του σιδηροδροµικού δικτύου του ΟΣΕ. Στο πρόγραµµα µείωσης του κόστους περιλαµβάνεται επίσης η αναδιοργάνωση της ΕΡΤ και η συγχώνευση ή κατάργηση εταιρειών και φορέων όπως ο Ο∆∆Υ.

Πηγή : tovima.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις