Translate

Σεμινάριο BUDGETING ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

AQS Advanced Quality Services Ltd.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σεμινάριο BUDGETING - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Σεμινάρια | Υπηρεσίες | Στελεχιακό Δυναμικό | Πελάτες
Σεμινάριο
BUDGETING
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τετάρτη 15 & Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011 (16:15-20:30)
Ξενοδοχείο CLASSICAL ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα

Μία αποτελεσματική διεργασία Budgeting εξασφαλίζει την έγκαιρη και αξιόπιστη εκτίμηση εσόδων και δαπανών και αποτελεί ανεκτίμητο εργαλείο για τον σχεδιασμό κινήσεων βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Επιχειρήσεις χωρίς αξιόπιστο Προϋπολογισμό, στην ουσία κινούνται χωρίς πυξίδα με αποτέλεσμα την ανασφάλεια και ορισμένες φορές μη αναμενόμενες εξελίξεις.

Οι κινήσεις της τελευταίας στιγμής έχουν αυξημένο κόστος και δημιουργούν αναπόφευκτα αρνητικό εργασιακό κλίμα.

Μέσω του Budgeting ελέγχεται εάν οι στόχοι του οργανισμού, οδηγούν τελικώς σε κερδοφορία ή απαιτείται να προγραμματισθούν έγκαιρα ενέργειες, που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση ρευστότητας και στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων.

Οι συμμετέχοντες - οικονομικά αλλά και μη οικονομικά στελέχη - ξεκινώντας με τα δεδομένα μιας επιχείρησης, με χρήση ειδικού ολοκληρωμένου προγράμματος που τους παρέχεται δωρεάν, θα πραγματοποιήσουν οι ίδιοι όλα τα βήματα υλοποίησης του προϋπολογισμού και του ταμειακού προγραμματισμού και θα προτείνουν δράσεις βελτίωσης των αποτελεσμάτων.

Πατήστε εδώ για να δείτε λεπτομέρειες για τα λογισμικά.

Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις προβλέψεις των πωλήσεων, στην ετοιμασία των Ταμειακών Ροών, του Κεφαλαίου Κίνησης, στην ανάλυση των αποκλίσεων και μηνιαίων αναφορών.


ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Η εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%.


Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ.:
Για το σεμινάριο στην αίθουσα: ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011.
Για το Webinar: ΠΕΜΠΤΗ 26 MAIOY 2011
.


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210 6216997-8.
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελένη Φλουρή.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο στείλτε στο fax 210 6216990 κατάλληλα συμπληρωμένη την παρακάτω δήλωση συμμετοχής.

Εναλλακτικά, επιλέξτε forward , συμπληρώστε και στείλτε την στο aqs@aqs.gr, ή πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής για το σεμινάριο στην αίθουσα" ή "Δήλωση Συμμετοχής για το Webinar" για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά.

ONLINE ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ONLINE ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ταυτόχρονα με την διεξαγωγή του σεμιναρίου στο Classical Athens Imperial, το σεμινάριο μεταδίδεται και ως WEBINAR.
Αντί της παρακολούθησης του σεμιναρίου στην αίθουσα του Imperial, μπορείτε να επιλέξετε να συμμετέχετε Online, με μόνες τεχνικές προϋποθέσεις τη σύνδεση στο Internet και την ύπαρξη κάμερας και ηχείων (ή ακουστικών). Οι συμμετέχοντες μέσω Internet θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης για διατύπωση ερωτήσεων και παρατηρήσεων, σαν να βρίσκονται στην αίθουσα. Όλοι οι συμμετέχοντες, είτε στην αίθουσα, είτε Online, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ξανά το σεμινάριο Online, σε επόμενη χρονική στιγμή.
Στους Online συμμετέχοντες θα δοθεί έκπτωση 20%.
Μάθετε περισσότερα εδώ.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Διεργασία του Budgeting: Βήματα, μεθοδολογία σύνδεσης με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.
 • Στοιχεία που απαιτούνται για την εκτίμηση των προβλέψεων των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και κανάλι. Χρήση μοντέλων πρόβλεψης.
 • Η στοχοθέτηση των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και εν τέλει ανά κωδικό προϊόντος ανά πελάτη.
 • Υπολογισμός των Διοικητικών Εξόδων, Εξόδων Παραγωγής, Διανομής, Πωλήσεων, Marketing και Χρηματοοικονομικών. (Ειδικές φόρμες excel)
 • Ετοιμασία ταμειακού προγράμματος (Cash Flow) και υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης. (Ειδικό Λογισμικό)
 • Η σύνταξη του Προϋπολογισμού Επενδύσεων.
 • Ανασκόπηση από τη Διοίκηση και εναλλακτικά σενάρια προϋπολογισμού. (Ανάλυση ευαισθησίας)
 • Οι προβλέψεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Ανάλυσης Αποτελεσμάτων και Ταμειακής Ροής) με βάση τον προϋπολογισμό.
 • Φόρμες σε Excel για τους υπολογισμούς και την αυτόματη σύνθεση όλων των καταστάσεων - Εσόδων και Εξόδων - στην τελική μορφή του Προϋπολογισμού.
 • Κατάλογος Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου της διαδικασίας του Προϋπολογισμού.
 • Παρακολούθηση αποκλίσεων του Προϋπολογισμού. Οι φόρμες αναφορών και η μεθοδολογία αποκατάστασης των αποκλίσεων.
 • Πως χρησιμοποιείται ο Προϋπολογισμός για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της κερδοφορίας και την εκχώρηση περισσότερων δικαιοδοσιών στα στελέχη.
BUDGETING - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τετάρτη 15 & Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011 (16:15-20:30),
Ξενοδοχείο CLASSICAL ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, Αθήνα
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΑΦΜ: ΔΟΥ:
ΤΗΛ.: FAX : E-MAIL:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.
2.
3.
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ WEBINAR
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Κωδ.Σεμ.PP

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Σεμινάριο στην αίθουσα 480 Euro + ΦΠΑ
Webinar 385 Euro + ΦΠΑ

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%, στην τρίτη συμμετοχή και άνω παρέχεται έκπτωση 25%.

Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται. Αριθμός Λογαριασμού: ALPHA BANK 16300200 2000311
ΙΒΑΝ
: GR120 1401630 16300200 2000311 (Προωθημένα Συστήματα Εξυπηρέτησης Ε.Π.Ε)

Περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο "Budgeting" & Case Studies με λύσεις
 • H παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία:
  • Ολοκληρωμένο Σύγχρονο Λογισμικό με Pivot tables και με εξαιρετικές δυνατότητες ανάλυσης και αναφοράς
  • Λογισμικό για τον Ταμειακό Προγραμματισμό
  • Λογισμικό για τον υπολογισμό του Κεφαλαίου Κίνησης
 • Δωρεάν για ένα έτος συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο μέσω της ιστοσελίδας μας

Το σεμινάριο προσφέρεται και ως ενδοεπιχειρησιακό, με case studies που διαμορφώνονται με δεδομένα της εταιρείας σας.

Εισηγητής Πρόγραμμα σεμιναρίων Η εταιρεία μας


Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος

Διευθύνων Σύμβουλος, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε περισσότερα από 100 ολοκληρωμένα έργα αναδιοργάνωσης.

Για το πλήρες βιογραφικό του εισηγητή πατήστε εδώ.

Σε όσους στείλουν δήλωση συμμετοχής για τα επόμενα σεμιναριά μας 1 μήνα πριν από τη διεξαγωγή τους, παρέχεται πρόσθετη έκπτωση 10%.
Εκτός από το σεμινάριο "BUDGETING - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ", η εταιρεία μας διοργανώνει και μια σειρά από σεμινάρια, αναλυτικό κατάλογο των οποίων μπορείτε να δείτε εδώ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σας υπενθυμίζουμε το σεμινάριο ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, στις 18 & 19 Μαΐου 2011 (15:00 - 20:30) στο Ξενοδοχείο CLASSICAL ATHENS IMPERIAL, Αθήνα.Λήξη υποβολής των δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ: 12 Μαΐου 2011.

Η Advanced Quality Services Ltd. είναι εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων με 18ετή παρουσία στην Ελληνική Αγορά, που έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό - άνω των 500 - σημαντικών συμβουλευτικών Projects σε Ελληνικές και Διεθνείς Επιχειρήσεις και έχει εκπαιδεύσει άνω των 8.000 στελεχών επιχειρήσεων.
Μεταξύ των πελατών μας συγκαταλέγονται: THYSSENKRUPP - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ, ΕΛΤΑ, ΔΕΕ KOSMOCAR (50 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ), APIVITA, JANSSEN CILAG, ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ, ΤΣΜΕΔΕ, ΥΦΑΝΤΗΣ (ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ), TOSOH HELLAS, PHARMATHEN, RILKEN, YALCO, ALPHA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ICAP, ΣΥ.ΦΑ, ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ, ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, FRIESLAND HELLAS, BINGO, ALPHA LEASING, ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΑΚΤΩΡ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, FAMAR (ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ), ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, ΧΑΛΚΟΡ, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, MOTOR OIL, ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ, ALUMIL.
Το πλήρες πελατολόγιό μας μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας www.aqs.gr

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Η παρούσα επικοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική για την εταιρεία μας. Πιστεύουμε επίσης ότι με την επικοινωνία αυτή παρέχουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις χρήσιμες πληροφορίες για έγκυρη και ουσιαστική κατάρτιση των στελεχών. Σε περίπτωση όμως που η πληροφόρηση αυτή δεν σας ενδιαφέρει παρακαλούμε απλώς κάντε click στο link που βρίσκεται στο τέλος του μηνύματος, ή στείλτε ένα email στο aqs@aqs.gr με τίτλο "REMOVE ME".

AQS
Published by Advanced Quality Services Ltd. - Copyright © 2011. All rights reserved.
Τυρνάβου και Σαρανταπόρου 1Α, 145 65 Αγ. Στέφανος, Τηλ. 210 6216997-8, Fax 210 6216990, e-mail aqs@aqs.gr
www.aqs.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις