Ψηφιακός Κατάλογος Επιχειρήσεων

Ψηφιακός Κατάλογος Επιχειρήσεων
Ελεύθερη και Δωρεάν Καταχώρηση για Πάντα.

Παρασκευή

Πολιτικός Μηχανικός - ΝΑΟΥΜ Λ. ΚΑΡΙΚΑΣ

Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός
MSc - Civil Engineering and Construction Management.

Μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές, ανακαινίσεις, διακοσμήσεις,
έκδοση αδειών, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.